Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Eğitimi

Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuklar eğlenir ve mutlu olur. Drama, özellikle şehir hayatında sokağa ya da bahçeye çıkıp arkadaşlarıyla oynayamayan, dolayısıyla sosyal gelişim açısından eksiklik yaşayan çocuklar için önemli bir gelişim ve özgürlük alanıdır.

Dönüşüm Atölyesi tarafından düzenlenen Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Eğitimi çocuklara;

 • Birlikte çalışma becerisi
 • Çözüm üretme yeteneği
 • Heyecan kontrolü
 • Dinleme becerisi
 • Empati kurma
 • Sosyal gelişim
 • Hayâl gücü
 • Yaratıcılık
 • Motivasyon
 • Duygularını tanıma ve değerlendirebilme
 • Öfke kontrolü
 • Kaygı ve stres kontrolü kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

Çocuklar için Yaratıcı Drama Eğitimi toplam 8 ay sürer.

Dersler haftada 1 gün – 2 saat olarak, 8-10 kişilik gruplar halinde düzenlenir.

Bilgi ve Kayıt İçin : 0542 7919161